W dniu 11.04.2023r. w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy odbyło się spotkanie członków Pomorsko - Kujawskiej Izby Budownictwa z Prezydentem Miasta oraz przedstawicielami spółek miejskich. Spotkanie miało na celu przedstawienie członkom Izby planów inwestycyjnych miasta na najbliższe lata.

Plany inwestycyjne miasta przedstawili:  Prezydent Miasta Rafał Bruski, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel, p.o. Dyrektora ZDMiKP Wojciech Nalazek, Prezes Zarządu MWiK Sp. z o.o Stanisław Drzewiecki, Wiceprezes Zarządu ProNatura Sp. z o.o. Jarosław Bańkowski oraz Prezes Zarządu KPEC Andrzej Baranowski.

Ponadto Prezydent Rafał Bruski przedstawił zebranym sytuację finansową miasta oraz źródła finansowanie inwestycji, a Przewodniczący Rady Izby Andrzej Wosik omówił sytuację firm lokalnych zrzeszonych w P-KIB.

Serdecznie dziekujemy wszystkim uczestnikom oraz prelegentom.