Z wielką radodością informujemy, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 24.01.2024r. Pan Janusz Bujak został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie.

W dniu 04 czerwca br w czasie obchodów Dnia Demokracji Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel wręczył odznaczenie.

GRATULUJEMY!