Informuję, że otwarty został proces likwidacyjny Fundacji Budowlani i Seniorzy im. Andrzeja Bardzińskiego z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz na podstawie Uchwały nr 27 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 27.06.2019 roku.

Ewentualne uwagi, pytania lub zastrzeżenia można zgłaszać korespondencyjnie na adres Fundacji lub telefonicznie na numer 606 781 426

Jerzy Marcisz - Likwidator