W dniu 27 lutego 2020r. Pomorsko  Kujawska Izba Budownictwa zorganizowała w siedzibie Kujawsko - Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynewrów Budownictwa odbyło się spotkanie dotyczace wypadków na budowach oraz działań prewencyjnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Spotkanie poprowadził Pan Dariusz Lewandowski - starszy inspektor pracy z Okregowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. 

W drugiej części spotkania Pan marek Gotowski - Prezes Firmy Gotowski Sp. z o.o. przedstawił praktyczne aspekty postępowania restrukturyzacyjnego w firmie.