W dniu 06 maja br. z inicjatywy Prezesa Zarządu P-KIB Andrzeja Cieślika odbyło się spotkanie z posłem Piotrem Królem, w którym udział wzięli przedstawiciele Kujawsko - Pomorskiej Okręgowej Izby Inzynierów Budownictwa - Pani Renata Staszak i Pan Adam Podhorecki. W czasie spotkanie poruszono tematy związane z projektami ustaw o architektach oraz o inzynierach budownictwa.