W dniu 15 lutego br odbyło sie szkolenie na temat waloryzacji kontraktów budowlanych.

Szkolenie poprowadzili Mec. Mariusz Nowakowski oraz Mec. Anna Wójcik z renomowanej Kancelarii JDP Drapała & Partners,  posiadającej wieloletnie doświadczenie i  liczne sukcesy  w waloryzacji kontraktów budowlanych. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, była okazją do pogłębienia wiedzy i uzyskania odpowiedzi na ważny dla wykonawców i inwestorów temat.

Serdecznie dziękujemy prlegentom, uczestnikom oraz Kujawsko - Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa za współorganizację wydarzenia.

Zdjęcia 1 i 2 pochodzą z profilu Kujawsko - Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na Facebooku.