W dniu 09 czerwca br. w hotelu Best Inn w Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie członków Pomorsko – Kujawskiej Izby Budownictwa.

Członkowie Izby podsumowali kolejny rok działalności.

Zgromadzonych przywitał Przewodniczący Rady Izby Andrzej Wosik, który w kilku słowach przedstawił sytuację Izby i branży budowlanej.

W pierwszej części obrad, które prowadził Prezes Zarządu Izby Pana Andrzej Cieślik, uczestnicy wysłuchali sprawozdań Rady Izby i Zarządu z realizacji zadań w 2021 roku. Sprawozdania zostały przyjęte a organom tym udzielono absolutorium. Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe oraz przyjęto budżet Izby na 2022 rok.

W dalszej części spotkania wręczono pamiątkowe dyplomy firmom członkowskim, które w bieżącym roku świętują swoje jubileusze działalności; Są to:

Budlex S.A. - 35 – lecie

 Alfa Sp. z o.o. - 35 – lecie

Metalko Sp. z o.o. - 30 - lecie

Polbruk S.A. - 30 - lecie

Bin Montaż Sp. z o.o. -  25 – lecie

TB Invest-  25 – lecie

Wimar Sp. z o.o. -  25 – lecie

Wytwórnia wyrobów z drutu -  25 – lecie

Megazec Sp. z o.o. -  20– lecie

Prokan-  15 – lecie

Następnie powitano pięć nowych firma członkowskich:

*SCALPEX

* KADA BIS Sp. z o.o.

* Przedsiębiorstwo ODWODNIENIA Sp. z o.o.

* APRO CONSTRUCTION Sp. z o.o.

* WESSTRON Sp. z o.o.

Przedstawiciele nowo przyjętych firm w kilku słowach zaprezentowali się zgromadzonym i przybliżyli działalność swoich firm. Liczymy na owocną współpracę.

W drugiej części spotkania członkowie Izby wraz z zaproszonymi gośćmi wysłuchali dwóch ciekawych wykładów:

  • dr Sławomir Sadowski (Wydział Nauk o Polityce i Administracji UKW w Bydgoszczy) „Wpływ konfliktu na Ukrainie na Europejską architekturę bezpieczeństwa”
  • dr Damian Kaźmierczak (Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa) „Epidemia i wojna. Co dalej z polskim sektorem budownictwa?”

 Po części oficjalnej zgromadzeni goście wysłuchali koncertu zorganizowanego dzięki uprzejmości  Pana Jacka Rutkowskiego – Prezesa Zarządu Mat – Bud Sp. z o.o. S.K. a następnie spotkali się przy grillu.