Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa, Zarząd Izby za zgodą Rady Izby, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby (sprawozdawcze) na dzień 13 czerwca 2024r. godz. 12.00 (pierwszy termin) w Hotelu BEST INN przy ulicy Łochowskiej 69 w Bydgoszczy.

Przedstawiamy tematy dwóch wystąpień, które planujemy w czasie zgromadzenia.

  1. Dominika Ziemkiewicz - Konstanta;
    Ubezpieczenia dla pracowników  jako filar odpowiedzialnego pracodawcy.  
  2. Mec Jan Styliński, Prezes Polskiego  Związku Pracodawców Budownictwa  -
    Perspektywy Budownictwa w Polsce  oraz odbudowa Ukrainy - szanse i zagrożenia (prelekcja).

Porządek obrad