Z  wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 03 stycznia br.

odszedł wieloletni prezes i redaktor naczelny ogólnopolskiego dwutygodnika budowlanego „Profile",

przyjaciel braci budowlanej

Wiesław Wójcik

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 07 stycznia o godz. 12.00 na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy przy ulicy Artyleryjskiej 10.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Rada, Zarząd i Członkowie

Pomorsko - Kujawskiej Izby Budownictwa