W dniu 06 czerwca 2019r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Pomorsko – Kujawskiej Izby Budownictwa  - sprawozdawczo - wyborcze. Członkowie Izby podsumowali kolejny rok swojej działalności oraz wybrali spośród swoich przedstawicieli nową Radę Izby, Sąd Polubowny oraz Komisję Rewizyjną.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Izby Andrzej Wosik, który serdecznie powitał wszystkich członków P-KIB.

Zgromadzenie powierzyło prowadzenie obrad Andrzejowi Cieślikowi - Prezesowi Zarządu Izby.

 

Uczestnicy wysłuchali sprawozdań Rady Izby i Zarządu z realizacji zadań w 2018 roku. Sprawozdania zostały przyjęte a organom tym udzielono absolutorium. Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe oraz przyjęto plan finansowy Izby na 2019 rok.

Ważnym punktem obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia Pomorsko - Kujawskiej Izby Budownictwa były wybory do władz Izby.  W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Polubownego konieczne było przeprowadzenie wyborów.

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

Adam Kempiński – Gazbud Sp. z o.o.

Andrzej Kowalski – Masfalt Sp. z o.o.

Zygmunt Kozłowski – Elwind Sp. z o.o.

 

 

Do Sądu polubownego Wybrani zostali:

Waldemar Kapczyński – KWK Construction Sp. z o.o.

Marian Karaszkiewicz – CORPINEX Sp. z o.o.

Józef Mański – Rembis Sp. z o.o.

 

Do Rady Izby w głosowaniu tajnym zostali wybrani:

Bebyn Krzystof – BWJ Inwestycje Sp. z o.o.

Bogusz Henryk – Bohamet Armatura

Brzeziński Tomasz – TB Invest

Frankowski Wojciech – Wytwórnia Wyrobów z Drutu

Głowacki Tadeusz - Lech Sp. z o.o.

Gotowski Marek -  Firma Gotowski Sp. z o.o.

Niewiadomski Janusz _ Eurotherm

Onoszkowicz – Jacyna Maciej – Clean Office Sp. z o.o.

Przedpełski Jerzy – Dompol Sp. z o.o.

Rozwarski Grzegorz – Alfa Sp. z o.o.

Rutkowski Jacek – Mat – Bud Sp. J. S.K.

Sieradzki Wiktor – Wiksbud Sp. z o.o.

Wosik Andrzej – Ebud – Przemysłówka Sp. z o.o.

Po ukonstytuowaniu się Rady przewodniczącym został Andrzej Wosik.

 

 

Po zakończeniu obrad w trakcie przerwy kawowej był czas na indywidualne rozmowy o budownictwie i nawiązywanie kontaktów. 

W drugiej części spotkania Pan Andrzej Wosik przywitał  zaproszonych gości oraz zapoznał zgromadzonych z problemami współczesnego budownictwa.

Głos zabrali zaproszeni goście, m.in. Piotr Król, Jan Rulewski, Włodzimierz Majewski i Renata Staszak.

Wręczono także zaświadczenia o przyjeciu w poczet członków P-KIB firm: Moderator - Inwestycje Sp. z o.o. oraz PM Technik S.C.

 

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie przez Prezesa Zarządu P-KIB Andrzeja Cieślika  oraz Przewodniczącego Rady Andrzeja Wosika Cieślika  pamiątkowych grawertonów  z okazji obchodzonych w bieżącym roku jubileuszy firmom:

  1.  BWJ Inwestycje Sp. z o.o.  - 5 – lecie
  2.  Dompol Sp. z o.o. – 30 – lecie;
  3.  Gazbud Sp. z o.o. 30 – lecie;
  4.  Wiksbud Sp. z o.o. - 30.  – 45 – lecie;

Natomiast Wojciech Rybka i Jacek Rutkowski otrzymali pamiątkowe grafiki z wizerunkiem Kazimierza Wielkiego jako wyraz uznania za zdobycie tytułu "Osobowość Roku 2018" w plebiscycie Gazety Pomorskiej.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.

 Zdjęcia z Walnego Zgromadzenia Iby można obejrzeć w zakładce "GALERIA" http://www.pkib.bydgoszcz.pl/content/walne-zgromadzenie-cz%C5%82onk%C3%B3w-p-kib-06-czerwca-2019r