Andrzeja Bugalski- p.o. Okręgowy Inspektor Pracy PIP Bydgoszcz

Marek Chorzępa – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Andrzej Cieślik  - Prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa

Maciej Dutkiewicz - Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Sambor Gawiński - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Józef Gramza- Prezes Honorowy Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa

Katarzyna Kalkowska – Dyrektor Wydziału Architektury Miasta Torunia

Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz – Dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy

Magdalena Popielewska – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

Justyna Sobczak-Piąstka - Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Kuj-Pom Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Piotr Sobociński – Prezes SARP Oddział w Toruniu

Renata Staszak – Przewodnicząca Rady Okręgowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy

Jacek Wiśniewski – Prezes SARP Oddział w Bydgoszczy