Marek Chorzępa – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Andrzej Cieślik  - Prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa

Anna Dekarczyk-Czajka – Architekt Miasta Grudziądza

Sambor Gawiński – Kujawsko-Pomorski Konserwator Zabytków

Józef Gramza- Prezes Honorowy Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa

Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz – Dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy

Adam Podhorecki – profesor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Magdalena Popielewska – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

Piotr Sobociński – Prezes SARP Oddział w Toruniu

Renata Staszak – Przewodnicząca Rady Okręgowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy

Zbigniew Sulik – Dyrektor Wydziału Architektury Miasta Torunia

Zbigniew Studziński - Okręgowy Inspektor Pracy PIP Bydgoszcz

Jacek Wiśniewski – Prezes SARP Oddział w Bydgoszczy