Rurex Sp. z o.o.

ul. Bodycha 8a

05-816 Opacz k. warszawy

tel. 22 723 00 57

rurex@rurex.pl