„DZIEŃ BUDOWLANYCH 2013”

LEAURACI KONKURSU „BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW”

 

data kolejnej edycji:     PAŹDZIERNIK 2014
cel konkursu:

   - ukazywanie i promowanie dobrego budownictwa w   regionie kujawsko-pomorskim

  - inspirowanie twórczych działań zespołów projektowych i wykonawczych w dziedzinie budownictwa i architektury

data:   27 wrzesień 2013 rok
patronat honorowy: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
współorganizatorzy:

 

 

 

  • Grand Prix Konkursu „Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2013”:

w kategorii "Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne"

KWK CONSTRUCTION Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 15 w Bydgoszczy

obiekt:
budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Brzechwy 2C w Bydgoszczy

inwestor:
KWK CONSTRUCTION Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 15 w Bydgoszczy
projektant architektury:
mgr inż. arch. Małgorzata Schmidt

generalny wykonawca:
KWK CONSTRUCTION Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 15 w Bydgoszczy

użytkownik obiektu:
wspólnota mieszkaniowa

w kategorii "Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne"

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kołobrzeska 15 w Bydgoszczy

 

obiekt:
budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowanym garażem wielostanowiskowym i usługami
ul. ks. Skorupki 102 w Bydgoszczy

inwestor:
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kołobrzeska 15 w Bydgoszczy

 

projektant architektury:
arch. Marek Melwiński

generalny wykonawca:
P.W. HEMPOL


użytkownik obiektu:
właściciele lokali

 

zarządca obiektu:
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w kategorii "Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne- osiedla"

Pomorskie Przedsiębiorstwo Eksportu
Budownictwa INTERBUD S.A.

ul. Jagiellońska 103 w Bydgoszczy

obiekt:
Osiedle OLIMPIA
ul. Kaliskiego 24, 24A, 26, 28, 30 w Bydgoszczy

inwestor:
Folwark Deweloper Sp. z o.o.
ul. Ujejskiego 19 w Bydgoszczy

 

projektant architektury:
Pracownia Projektowa Arch5, Aleksandra Chylińska, Robert Wiwatowski, Pracownia Architektoniczna Krzysztof Łukanowski

generalny wykonawca:
Pomorskie Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa INTERBUD S.A.
ul. Jagiellońska 103 w Bydgoszczy

 

użytkownik obiektu:
wspólnota mieszkaniowa

w kategorii "Budownictwo użyteczności publicznej- szkolnictwo, służba zdrowia, kultura"

ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o., S.K.

Jacewo 76, 88-100 Inowrocław


obiekt:
Opera Leśna w Sopocie
Al. Stanisława Moniuszki 12 w Sopocie

inwestor:
Miasto Sopot


projektant architektury:
Pracownia Architektoniczna Archi-CAD Jacek Szczęsny
ul. Morenowa 22/1 w Gdańsku

generalny wykonawca:
ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o., S.K.
Jacewo 76, 88-100 Inowrocław

 

użytkownik obiektu:
Bałtycka Agencja Artystyczna BART

w kategorii „Budownictwo użyteczności publicznej
                   – obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne"

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD“ –
Przemysłówka Sp. z o.o.
ul. Biskupińska 11 w Bydgoszczy

 

 

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego
HYDRO-EKO Sp. z o.o.
ul. Fordońska 21 w Bydgoszczy

 

Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne
i Przemysłowe Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Toruńska 300 wBydgoszczy

 

obiekt:
Budowa Przystani Jachtowej z baza noclegowa
MARINA na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy
ul. Tamka w Bydgoszczy

 

inwestor:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

 

 

projektant architektury:
Rokiccy Autorska Pracownia Architektury, Kraków

 

 

generalny wykonawca - konsorcjum w składzie:
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD“ – Przemysłówka
   Sp. z o.o. – lider konsorcjum,
   ul. Biskupińska 11 w Bydgoszczy
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego
  HYDRO-EKO Sp. z o.o., ul. Fordońska 21 w Bydgoszczy
- Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe
   Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Toruńska 300 w Bydgoszczy
- Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDOPOL“ S.A.
   ul. Fordońska 199 w Bydgoszczy

 

 

użytkownik obiektu:
Miasto Bydgoszcz

 

w kategorii " Budownictwo użyteczności publicznej
                     – obiekty handlowo-usługowe"

INENERGIA Sp. z o.o., Sp.K.

ul. Transportowca 31 w Inowrocławiu


obiekt:
Pijalnia Wód Mineralnych w Sanatorium

 

Uzdrowiskowym „Przy Tężni”
ul. Przy Stawku 12 w Inowrocławiu

 

inwestor:
Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni”
im. dr. Józefa Krzymińskiego
ul. Przy Stawku 12 w Inowrocławiu

projektant architektury:
mgr inż. arch. Marek Bielski

 

generalny wykonawca:
INENERGIA Sp. z o.o., Sp.K.
ul. Transportowca 31w Inowrocławiu

 

użytkownik obiektu:
Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni”
im. dr. Józefa Krzymińskiego
ul. Przy Stawku 12 w Inowrocławiu

w kategorii: "Budownictwo użyteczności publicznej
                     – obiekty administracyjno-biurowe"

WIKSBUD Sp. z o.o.
ul. Okrzei 7/1 w Lipnie

 

Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
ul. Platanowa 1 w Lipnie

obiekt:
Komenda Powiatowa Policji w Lipnie, ul. Platanowa 1 w Lipnie


inwestor:
Wojewódzka Komenda Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7 w Bydgoszczy

projektant architektury:
mgr inż. arch. Anna Okołotowicz

 

generalny wykonawca:
WIKSBUD Sp. z o.o., ul. Okrzei 7/1 w Lipnie

 

użytkownik obiektu:
Komenda Powiatowa Policji, ul. Platanowa 1 w Lipnie

w kategorii:"Budownictwo użyteczności publicznej – budownictwo przemysłowe"

Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe

PROMONT Bujak Sp. z o.o, Sp.K.
ul. Jagiellońska 35 w Bydgoszczy

 

obiekt:
roboty budowlane dla inwestycji pn. „Rozbudowa budynku produkcyjnego kosmetyków płynnych UNILEVER Polska S.A., Oddział Detergentów i Kosmetyków w Bydgoszczy” UNILEVER Polska S.A

inwestor:
UNILEVER Polska S.A., ul. Domaniewska 49 w Warszawie

 

projektant architektury:
generalny projektant dr hab. inż. Janusz Bujak

 

koordynator:
inż. Krzysztof Jasiulewicz

 

generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe
PROMONT Bujak Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Jagiellońska 35 w Bydgoszczy

 

użytkownik obiektu:
UNILEVER Polska S.A., Oddział Detergentów i Kosmetyków w Bydgoszczy ul. Kraszewskiego 20 w Bydgoszczy

w kategorii: "Budownictwo użyteczności publicznej
                      – budownictwo przemysłowe / ekologia"

Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe

PROMONT Bujak Sp. z o.o., Sp.K.
ul. Jagiellońska 35 w Bydgoszczy

obiekt:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach „Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych”
ul. Niechorska 27 w Gryficach

 

inwestor:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27 w Gryficach

 

projektant technologii:
generalny projektant dr hab. inż. Janusz Bujak,

 

opracowujący:
mgr inż. Kamila Sikora

 

generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe
PROMONT Bujak Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Jagiellońska 35 w Bydgoszczy

 

użytkownik obiektu:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27 w Gryficach

w kategorii: "Budownictwo użyteczności publicznej – budownictwo inżynieryjne"

Firma GOTOWSKI

Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.

w Bydgoszczy
ul. Toruńska 300 w Bydgoszczy

obiekt:
Budowa podwieszanego mostu tramwajowego przez rzekę Brdę. Most w ciągu linii tramwajowej z centrum miasta do dworca Bydgoszcz Główna w ciągu ulicy Naruszewicza w Bydgoszczy

inwestor:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174A w Bydgoszczy

 

projektant architektury:
Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 300 w Bydgoszczy

 

zespół projektowy
– główny projektant Krzysztof Maciejewski

 

generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.

 

użytkownik obiektu:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

w kategorii: "Obiekty „modernizowane” objęte ochronà konserwatora zabytków"
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
LUX–DOM Sp. z o.o. we Włocławku

ul. Papieżka 11 we Włocławku

 

obiekt:
rewaloryzacja i rozbudowa Muzeum Diecezjalnego
plac Kopernika 3 we Włocławku

 

inwestor:
Diecezja Włocławska
ul. Gdańska 2/4 we Włocławku

projektant architektury:
Jota PPUH arch. Piotr Nogowski
ul. Dobrzyńska 26C we Włocławku

 

generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe LUX–DOM Sp. z o.o., ul. Papieżka 11 we Włocławku

 

użytkownik obiektu:
Diecezja Włocławska, ul. Gdańska 2/4 we Włocławku

w kategorii: "Obiekty „modernizowane” objęte ochroną konserwatora zabytków"

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
ul. Toruńska 103 w Bydgoszczy


obiekt:
Ścieżka edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży CiEnień w Bydgoszczy,
ul. Gdańska 242 i ul. Filarecka 1 w Bydgoszczy

inwestor:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
ul. Toruńska 103 w Bydgoszczy

 

 

projektant architektury:
Ludmiła Magdańska, Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne
Budownictwa PION Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 10/2 w Bydgoszczy

 

generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD – Przemysłówka Sp. z o.o., ul. Biskupińska 11 w Bydgoszczy

 

użytkownik obiektu:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNIE "BUDOWA POMORZA I KUJAW 2013":

w kategorii "Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne"

BUDLEX S.A.
ul. Postępu 21 w Warszawie

 

inwestor:
BUDLEX Powstania Listopadowego Sp. z o.o.
ul. Wapienna 10 w Toruniu

 

projektant architektury:
WOLFREX Michał Wolszlegier
ul. Broniewskiego 22a/151 w Warszawie

generalny wykonawca:
PW LECH Sp. z o.o.
ul. Smoleńska 1a w Bydgoszczy

 

użytkownik obiektu:
wspólnota mieszkaniowa

w kategorii „Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne"
Toruńskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

 

 obiekt:
budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami
ul. gen. Hallera 4 w Chełmży

 

inwestor:
Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Czarlińskiego 16 w Toruniu

projektant architektury:
Hausmann i Partnerzy Studio Projektowe ARCHITEKTON
ul. Podchorążych 1 w Pile

 

generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Inwestycyjne BUD-TECH Sp. z o.o.
ul. Szosa Chełmińska 98 w Toruniu

 

użytkownik obiektu:
Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Czarlińskiego 16 w Toruniu

w kategorii "Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – osiedla"

MAJSTER-ATLAS KUJAWY
P. Świec, G. Novakoviç Spółka Jawna

ul. Stodólna 12 we Włocławku

 

obiekt:
zespół mieszkaniowo-usługowy ATLAS (osiedle Chrobry) – 3
ul. Zagajewskiego 12, 14, 16 we Włocławku

inwestor:
MAJSTER-ATLAS KUJAWY
P. Świec, G. Novakoviç Spółka Jawna
ul. Stodólna 12 we Włocławeku
 

projektant architektury:
arch. Maciej Markowski, pracownia „mx2” we Włocławku

 

generalny wykonawca:
Spółka Budowlano-Usługowa Budex Lutomski i Wspólnicy Sp.J.
ul. Budowlana 3 w Lipnie

 

użytkownik obiektu:
wspólnota mieszkaniowa

w kategorii "Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – osiedla"

Pomorskie Przedsiębiorstwo Eksportu

Budownictwa INTERBUD S.A.

ul. Jagiellońska 103 w Bydgoszczy


obiekt:
Osiedle PILOTÓW
ul. Gołębia 70 D/Strzelecka w Bydgoszczy

inwestor:
DOM HOLDING Sp. z o.o.
ul. Gołębia 70D/1 w Bydgoszczy

 

projektant architektury:
ARCHON + Biuro Projektów Barbara Mendel, MyElenice

 

adaptacja osiedla:
APA VECTOR S.C. Grzegorz Wdowiak
ul. Kościuszki 27 w Bydgoszczy

 

generalny wykonawca:
Pomorskie Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa INTERBUD S.A., ul. Jagiellońska 103 w Bydgoszczy

 

użytkownik obiektu:
DOM HOLDING Sp. z o.o., ul. Gołębia 70D/1 w Bydgoszczy

w kategorii "Budownictwo użyteczności publicznej
                    – obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne"

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów

„PREFABET – Białe Błota” S.A.
obiekt:
Zaprojektowanie i budowa budynku usług sportu i rekreacji wraz z infrastruktura techniczna wewnętrzna i zewnętrzna
ul. Fordońska 156 w Bydgoszczy

inwestor:
Wena Sport Factory Sp.J. M. Kaczmarek, S. Rybka
ul. Fordońska 156 w Bydgoszczy

 

projektant architektury:
Pracownia Inwestproj Wojciech Osak
ul. Kozacka 17–19/6 w Toruniu

generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – Białe Błota” S.A., ul. Betonowa 1 w Białych Błotach

 

użytkownik obiektu:
Wena Sport Factory Sp.J. M. Kaczmarek, S. Rybka
ul. Fordońska 156 w Bydgoszczy

w kategorii "Budownictwo użyteczności publicznej – obiekty handlowo-usługowe"

LIDL Polska Sp. z o.o.
Jankowice, ul. Poznańska 48, Tarnowo Podgórne
obiekt:
Pawilon handlowy LIDL w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

inwestor:
LIDL Polska Sp. z o.o.
Jankowice, ul. Poznańska 48, Tarnowo Podgórne

 

projektant architektury:
Pracownia Architektoniczna ARUS Sp. z o.o.
ul. Pestalozziego 15 w Bydgoszczy

generalny wykonawca:
JMS Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 89B w Toruniu

 

użytkownik obiektu:
LIDL Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o., Sp.K.
Jankowice, ul. Poznańska 48, Tarnowo Podgórne

w kategorii: budownictwo użyteczności publicznej – budownictwo przemysłowe"

INSTALBUD Spółka z o.o.
ul. Wodna 15 w Inowrocławiu

 

obiekt:
Budynek biurowo-magazynowy z myjnia i stacja kontroli pojazdów na potrzeby własne
ul. Świętego Mikołaja 5–7 w Inowrocławiu

inwestor:
WINDPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 20 w Inowrocławiu

 

projektant architektury:
mgr inż. arch. Marek Ryczek

generalny wykonawca:
INSTALBUD Spółka z o.o.
ul. Wodna 15 w Inowrocławiu

 

użytkownik obiektu:
WINDPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 20 w Inowrocławiu

w kategorii "Budownictwo użyteczności publicznej
                  – budownictwo przemysłowe – ekologia"

Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe

PROMONT Bujak Sp. z o.o., Sp.K.
ul. Jagiellońska 35 w Bydgoszczy

obiekt:
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.,
„Przebudowa (modernizacja) instalacji termicznego przekształcania odpadów”
ul. Sulańska 11 w Koninie

inwestor:
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Sulańska 11 w Koninie

 

projektant technologii:
generalny projektant dr hab. inż. Janusz Bujak

 

opracowujący:
mgr inż. Kamil Sikora

 

generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o.o. Sp.K., ul. Jagiellońska 35 w Bydgoszczy

 

użytkownik obiektu:
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.. ul. Sulańska 11 w Koninie