„DZIEŃ BUDOWLANYCH 2014”

LEAURACI KONKURSU „BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW 2014”

 

cel konkursu:

 - ukazywanie i promowanie dobrego budownictwa w regionie kujawsko-pomorskim

 - inspirowanie twórczych działań zespołów projektowych i wykonawczych w dziedzinie budownictwa i architektury

data:

 10 października 2014 r.

 

patronat honorowy:

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

partnerzy konkursu:

 

 

współorganizatorzy:

       

 

 

GRAND PRIX KONKURSU "BUDOWA POMORZA I KUJAW 2014":

 

w kategorii budownictwo mieszkaniowe - wielorodzinne / apartamentowce

 

 

ARKADA INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o.
ul. Gajowa 27 w Bydgoszczy

za Atrium Park, etap: A,
ul. Gajowa 76 w Bydgoszczy

inwestor:
ARKADA INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o.,
ul. Gajowa 27 w Bydgoszczy

projektant architektury:
Marek Łańcucki, pracownia MAARTE

generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane GLOB Sp. z o.o.,
ul. Wróblowa 23 w Bydgoszczy

użytkownik obiektu:
Wspólnota mieszkaniowa

 

w kategorii budownictwo mieszkaniowe – wielorodzinne

 

 

INVEST DOMPOL Sp. z o.o., Sp. K.
ul. Bartkiewiczówny 98 w Toruniu

za budynek usługowo - mieszkalny „REZYDENCJA DAGLEZJA”
ul. Szosa Chełmińska 169 A i B w Toruniu

inwestor:
INVEST DOMPOL Sp. z o.o., Sp. K.
ul. Bartkiewiczówny 98 w Toruniu

projektant architektury:
Rafał Bald, Adam Rudziński, Maciej Stawarz & Kolektyw Studio

generalny wykonawca:
P.P.U.B. „SOLBUD” Sp. z o.o., ul. Włocławska 323 B w Toruniu

użytkownik obiektu:
Wspólnota mieszkaniowa

 

w kategorii budownictwo mieszkaniowe – wielorodzinne

 

 

BUDLEX S.A.
ul. Puławska 303 w Warszawie

za „OSIEDLE PARYSKIE” budynek mieszkalny wielorodzinny,
ul. Pestalozziego 2 w Bydgoszczy

inwestor:
BUDLEX Pestalozziego 2 Sp. z o.o.,
ul. Wapienna 10 w Toruniu

projektant architektury:
Grzegorz Wdowiak – Pracownia Architektury „VECTOR”
ul. Kościuszki 27 c w Bydgoszczy

generalny wykonawca:
P.W. ”LECH” Sp. z o.o., ul. Smoleńska 1 a w Bydgoszczy

użytkownik obiektu:
Wspólnota mieszkaniowa

 

w kategorii budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – osiedle

 

 

Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 64 w Bydgoszczy

za mini osiedle mieszkaniowe - zespół mieszkalno-usługowy
przy ul. Grunwaldzkiej 64, 66 i Placu Chełmińskim 7 w Bydgoszczy

inwestor:
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 64 w Bydgoszczy

projektant architektury:
mgr inż. arch. Andrzej Myga - Pro-Amar Pracownia Projektowa Sp. z o.o., ul. Dworcowa 40/4 w Bydgoszczy

generalny wykonawca:
Konsorcjum wykonawcze:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” - Przemysłówka
Sp. z o.o., ul. Biskupińska 11 w Bydgoszczy,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o.,
ul. Smoleńska 1 a w Bydgoszczy,
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe BUDOPOL S.A.,
ul. Fordońska 199 w Bydgoszczy

użytkownik obiektu:
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 64 w Bydgoszczy

 

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej / szkolnictwo

 

 

Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „PUBR”
Sp. z o.o.
ul. Toruńska 109 w Bydgoszczy

za Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2
ul. Słoneczna 19 w Bydgoszczy

inwestor:
Urząd Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

projektant architektury:
mgr inż. arch. Tomasz Mielczyński

generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PUBR” Sp. z o.o.,
ul. Toruńska 109 w Bydgoszczy

użytkownik obiektu:
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19 w Bydgoszczy

 

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej / obiekty sportowe

 

 

ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o., Sp. K.
Jacewo 76, 88-100 Inowrocław

za Halę Sportowo - Widowiskową wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Gen. Józefa Bema w Toruniu

inwestor:
Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8

projektant architektury:
Dedeco Sp. z o.o., MD-Polska Sp. z o.o.

generalny wykonawca:
ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o., Sp. K., Jacewo 76, 88-100 Inowrocław

użytkownik obiektu:
Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.

 

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej / obiekty sportowe, rekreacyjne

 

 

mgr inż. arch. Wojciecha Ryżyńskiego i firmy Modern Construction Systems Sp. z o.o.
ul. Promienista 78 w Poznaniu

za Przystań Wioślarską nad Wisłą we Włocławku,
ul. Piwna, wraz z kładką pieszą nad rzeką Zgłowiączką łączącą ul. Piwną z traktem spacerowym wzdłuż Wisły

inwestor:
Urząd Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13

projektant architektury:
mgr inż. arch. Wojciech Ryżyński

generalny wykonawca:
Hydrobudowa Gdańsk S.A., ul. Grunwaldzka 135, Gdańsk
(podwykonawca – Molewski Sp. z o.o., ul. Płocka 164, Włocławek)

użytkownik obiektu:
WOSIR

 

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej / budownictwo przemysłowe

 

 

COLIAN CENTRUM LOGISTYCZNE Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 1, Opatówek

za zakład produkcji cukierniczej wyrobów w technologii mogulowej: hala produkcyjno-magazynowa i budynek laboratorium badawczo - rozwojowego z zapleczem technicznym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz instalacjami zewnętrznymi, stacją transformatorową, zasilaniem energetycznym, oświetleniem terenu, drogami i placami
w Bydgoszczy przy ul. Srebrna 22

inwestor:
COLIAN CENTRUM LOGISTYCZNE Sp. z o.o.,
ul. Zdrojowa 1, Opatówek

projektant architektury:
Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane ”PERFEKT”
ul. Jagiellońska 103 w Bydgoszczy

architekt:
Michał Łukowski

generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PREBET”
Sp. z o.o. ul. Bema 184, Ostrów Wielkopolski

użytkownik obiektu:
COLIAN CENTRUM LOGISTYCZNE Sp. z o.o.,
ul. Zdrojowa 1, Opatówek

 

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej / budownictwo przemysłowe-ekologia

 

 

Przedsiębiorstwa Projektowo-Montażowego
PROMONT Bujak Sp. z o.o., Sp. K.
ul. Jagiellońska 35 w Bydgoszczy

za modernizację systemu zasilania w ciepło
i energię elektryczną w celu obniżenia emisji poprzez budowę kotłowni w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – Proszkownia Mleka Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 28 w Piotrkowie Kujawskim

inwestor:
Proszkownia Mleka Sp. z o.o., ul. Dworcowa 28
w Piotrkowie Kujawskim

projektant:
dr hab. inż. Janusz Bujak

opracowujący:
mgr inż. Kamila Sikora, mgr inż. Katarzyna Lewandowska

sprawdzający:
dr inż. Leszek Bujak

generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT Bujak
Sp. z o.o., Sp. K., ul. Jagiellońska 35 w Bydgoszczy

użytkownik obiektu:
Proszkownia Mleka Sp. z o.o., ul. Dworcowa 28
w Piotrkowie Kujawskim

 

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej / budownictwo inżynieryjne

 

 

Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „KOBYLARNIA” S.A. Kobylarnia 8, Brzoza

za kontynuację budowy autostrady A-1 Toruń - Stryków, Odcinek I: Czerniewice - Odolion, Odcinek II: Odolion - Brzezie

inwestor:
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad Oddział
w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6 w Bydgoszczy

generalny wykonawca:
SALINI POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Marszałkowska 72 lok. 19/20 w Warszawie
Lider: SALINI IMPREGILO Sp. A. z siedzibą we Włoszech – Mediolan Via dei Missaglia 97
Partner - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, Brzoza

 

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej / budownictwo inżynieryjne

 

 

Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159 w Toruniu

za most im. Gen. Elżbiety Zawackiej wraz z drogami dojazdowymi w Toruniu

inwestor:
Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
w Toruniu

projektant architektury:
Zespół projektowy w składzie:
- ARCADIS Warszawa
- PONT PROJEKT Gdańsk
- Biuro Inżynierskie DAMART Szczecin
- KONTRAKT Biuro Projektowo-Konsultingowe Gdańsk

generalny wykonawca:
Konsorcjum firm: STRABAG Sp. z o.o. i Strabag AG (Spittal)

 

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej / budownictwo inżynieryjne

 

 

Firma „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne
i Przemysłowe Sp. z o.o.

ul. Toruńska 300 w Bydgoszczy

za budowę ul. Ogińskiego
w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami.

inwestor:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej,
ul. Toruńska 174 a w Bydgoszczy

projektant architektury:
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,
ul. Partyzantów 72 A w Gdańsku

projektant mostowy:
mgr inż. Tadeusz Stefanowski

generalny wykonawca:
Konsorcjum w składzie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty - Łódź” S.A. ul. Bratysławska 52 w Łodzi
(Lider Konsorcjum)
Firma „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne
i Przemysłowe Sp. z o.o. ul. Toruńska 300 w Bydgoszczy
(Partner Konsorcjum),
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „KOBYLARNIA" S.A., Kobylarnia 8, Brzoza - (Partner Konsorcjum)

 

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej / budownictwo inżynieryjne

 

 

EUROVIA Polska S.A.
ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, Kobierzyce

za budowę bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową - wiaduktu kolejowego w ramach zadania pn. "Szybka Kolej Metropolitarna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City” w Solcu Kujawskim

inwestor:
Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim

projektant architektury:
Biuro Usług Technicznych Projektowania i Realizacji Inwestycji Toruński Klub Technika NOT Sp. z o.o., Pl. Św. Katarzyny 3
w Toruniu

generalny wykonawca:
EUROVIA Polska S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, Kobierzyce

 

w kategorii obiekty modernizowane objęte ochroną konserwatora zabytków użyteczności publicznej

 

 

 

Pracowni Architektonicznej ARCHI-SIZE
Jakub Kaczorowski
ul. Kaliska 90/69 we Włocławku

za CENTRUM KULTURY BROWAR B - Adaptacja do nowych funkcji społeczno - gospodarczych obiektów przemysłowych przy ul. Łęgskiej i Bechiego we Włocławku - rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

inwestor:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Zielony Rynek 11/13

projektant architektury:
Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski
ul. Kaliska 90/69 we Włocławku

generalny wykonawca:
MOLEWSKI Sp. z o.o. ul. Płocka 164 we Włocławku

 

w kategorii obiekty modernizowane objęte ochroną konserwatora zabytków użyteczności publicznej / hotelowo-gastronomiczne

 

 

 

 

JM SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Włocławska 33 w Piotrkowie Kujawskim

za Herbarium Hotel & SPA **** Chomiąża Szlachecka k/Gąsawy

inwestor:
JM SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Włocławska 33,
88-230 Piotrków Kujawski

projektant architektury:
PU ABAKUS Ilona Ignalewska

generalny wykonawca:
JM SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Włocławska 33
w Piotrkowie Kujawskim
we współpracy z P.W. „LECH” ul. Smoleńska 1 w Bydgoszczy

 WYRÓŻNIENIE SPECJALNE „BUDOWA POMORZA I KUJAW 2014”:

 

w kategorii budownictwo mieszkaniowe – wielorodzinne

 

 

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MEGA”
Sp. z o.o.
ul. Cicha 15 A w Inowrocławiu

za budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 „SOLANKOWE ZACISZE”,
ul. Macieja Wierzbińskiego 31 w Inowrocławiu

inwestor:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MEGA” Sp. z o.o.,
ul. Cicha 15 A w Inowrocławiu

projektant architektury:
ART SHAPE - Pracownia Projektowa Dom i Ogród Sławomir Rybacki, ul. Stroma 7/45 w Bydgoszczy

generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MEGA” Sp. z o.o.,
ul. Cicha 15 A w Inowrocławiu

użytkownik obiektu:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MEGA” Sp. z o.o.,
ul. Cicha 15 A w Inowrocławiu

 

w kategorii obiekty modernizowane objęte ochroną konserwatora zabytków użyteczności publicznej

 

 

Gminy Miasta Toruń
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8

za Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Toruński Inkubator Technologiczny "Business Link Toruń"
przy ul. Władysława Łokietka 5 i ul. Dworcowej 8-10 w Toruniu

inwestor:
Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8

projektant architektury:
mgr inż. arch. Jaromir Boruta (INGEROP POLSKA Sp. z o.o., ul. Racławicka 146 w Warszawie)

generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.,
ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska gm. Piaseczno

użytkownik obiektu:
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Toruński Inkubator Technologiczny "Business Link Toruń”