data: 9 października 2015 r.

patronat honorowy:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

partnerzy konkursu:

organizatorzy:

CZŁONKOWIE KAPITUŁY KONKURSU:

Mirosław Jagodziński
Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o/Bydgoszcz

Marian Dering
Wiceprezes Zarządu
Pomorsko-Kujawskiej
Izby Budownictwa,
Wiceprzewodniczący
Kapituły Konkursu

Bogusław Stroszejn
Sekretarz Kapituły Konkursów

Krzysztof Smoczyk
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury i Rozwoju
Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy

Zbigniew Wajer
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego w Departamencie Planowania Strategicznego
i Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko - Pomorskiego 

Włodzimierz Ciepły
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Anna Dekarczyk-Czajka
Główny Specjalista - Architekt Miejski Grudziądza

Sambor Gawiński
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Tadeusz Jarek

Inspektor - Projektant, Urząd Miasta Inowrocławia

Piotr Sobociński
Prezes Stowarzyszenia
Architektów Polskich
Oddział w Toruniu

Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz
Dyrektor Wydziału
Administracji Budowlanej
Urzędu Miasta Bydgoszczy,
Architekt Miasta Bydgoszczy

Janusz Polak
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Organizacji Imprez C.O.I.
Dyrektor Biura Konkursów

Adam Popielewski
Architekt Miasta Torunia
Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa

Małgorzata Schmidt
Prezes Stowarzyszenia
Architektów Polskich
Oddział w Bydgoszcz

Jolanta Stańczak
Architekt Miasta Włocławek,
 Naczelnik Wydziału Urbanistyki Architektury

Renata Staszak
Dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy
 
Zbigniew Sulik
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor nadzoru Budowlanego
 

 

 


GRAND PRIX KONKURSU "BUDOWA POMORZA I KUJAW 2015"

w kategorii budownictwo mieszkaniowe – wielorodzinne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI“
ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, Bydgoszcz

Nazwa obiektu:
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami na parterze, garażem podziemnym, naziemnymi stanowiskami parkingowymi oraz infrastrukturą techniczną
ul. Ogrody 14, Bydgoszcz

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI“
ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, Bydgoszcz

Projektant architektury i wnętrza:
mgr inż. arch. Janusz Mikielski

Generalny wykonawca:
P.W. „LECH“ Sp. z o.o., ul. Smoleńska 1A, Bydgoszcz

Współwykonawca:
P.P.E.B. INTERBUD S.A., ul. Jagiellońska 103, Bydgoszcz

Użytkownik obiektu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI“
oraz jej członkowie – wspołwłaściciele nieruchomości

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej – obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PUBR“ Sp. z o.o.
ul. Toruńska 109, Bydgoszcz

Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych -– TARTAN Michał Kuś
ul. Ołowiana 10, Bydgoszcz

Nazwa obiektu:
Kompleks Sportowy Zespołu Szkół nr 10
ul. Karłowicza 2, Bydgoszcz

Inwestor:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, Bydgoszcz

Projektant architektury:
mgr inż. arch. Katarzyna Glamowska

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PUBR“ Sp. z o.o.
ul. Toruńska 109, Bydgoszcz

Wykonawca nawierzchni boiska zewnętrznego:
Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów
Sportowych – TARTAN Michał Kuś
ul. Ołowiana 10, Bydgoszcz

Użytkownik obiektu:
uczniowie i kadra nauczycielska Zespołu Szkół nr 10
w Bydgoszczy oraz dzieci,

w kategorii budownictwo użyteczności publiczne – obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PUBR“ Sp. z o.o.
ul. Toruńska 109, Bydgoszcz

Nazwa obiektu:
Hala tenisowa na terenie Kompleksu Sportowego „ZAWISZA“ w Bydgoszczy
ul. Gdańska 163, Bydgoszcz

Inwestor:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, Bydgoszcz

Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „ZAWISZA“ w Bydgoszczy
ul. Gdańska 163, Bydgoszcz

Projektant architektury:
mgr inż. arch. Małgorzata Schmidt

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PUBR“ Sp. z o.o.
ul. Toruńska 109, Bydgoszcz

Użytkownik obiektu:
ogólnodostępne

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej – obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne

WIKSBUD Sp. z o.o.
ul. Okrzei 7, Lipno

Nazwa obiektu:
Kryta pływalnia w Kowalewie Pomorskim
ul. Jana Pawła II, Kowalewo Pomorskie

Inwestor:
Gmina Kowalewo Pomorskie
pl. Wolności 1, Kowalewo Pomorskie

Projektant architektury:
Pracownia INWESTPROJ, ul. Toruńska 10, Rozgarty

Generalny wykonawca:
WIKSBUD Sp. z o.o., ul. Okrzei 7, Lipno

Użytkownik obiektu:
Gmina Kowalewo Pomorskie
pl. Wolności 1, Kowalewo Pomorskie

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej – handlowo-usługowe

WIKSBUD Sp. z o.o.
ul. Okrzei 7, Lipno

Galeria Młyn Sp. z o.o.
ul. Mławska 25, Rypin

Nazwa obiektu:
Rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku młyna na potrzeby Galerii Handlowej
ul. Mławska 25, Rypin

Inwestor:
Galeria Młyn Sp. z o.o., ul. Mławska 25, Rypin

Projektant architektury:
Pracownia Architektoniczna Królikowski i Jaworski
ul. Jachowicza 17A, Płock

Generalny wykonawca:
WIKSBUD Sp. z o.o., ul. Okrzei 7, Lipno

Użytkownik obiektu:
Galeria Młyn Sp. z o.o., ul. Mławska 25, Rypin

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej – handlowo-usługowe

Korporacja Budowlana „DORACO“ Sp. z o.o.
ul. Opacka 12, Gdańsk

Nazwa obiektu:
Budynek biurowo-handlowo-usługowy
ul. Mostowa i Grodzka, Bydgoszcz

Inwestor:
Cukiernia Sowa Spółka Jawna
ul. Księdza Schulza 3, Bydgoszcz

Projektant architektury:
GM Architekci Sp. z o.o., ul. Poznańska 7, Bydgoszcz
mgr inż. arch. Maciej Gajownik, mgr inż. arch. Joanna Jankisz-Stępka, mgr inż. arch. Szymon Muszyński, mgr inż. arch. Adrianna Tyrakowska

Generalny wykonawca:
Korporacja Budowlana „DORACO“ Sp. z o.o.
ul. Opacka 12, Gdańsk

Użytkownik obiektu:
Cukiernia Sowa Spółka Jawna
ul. Księdza Schulza 3, Bydgoszcz

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej – handlowo-usługowe

IKEA Property Poland Sp. z o.o.
Janki, pl. Szwedzki 3, Raszyn

Nazwa obiektu:
Sklep IKEA w Bydgoszczy
ul. Skandynawska 1, Bydgoszcz

Inwestor:
IKEA Property Poland Sp. z o.o.
Janki, pl. Szwedzki 3, Raszyn

Projektant architektury:
INTER IKEA Systems B.V. (dostosowanie do polskich warunków)
MODUŁ Biuro Projektów Bydgoszcz (projekt pierwotny)
ARCHMO Pracownia Projektowa Warszawa (projekt zamienny)
ARKIN Sp. z o.o. Warszawa (projekt instalacji)
SDA Projekt Warszawa (projekt konstrukcji)
DSD Architekci, Oleśniczka (koordynacja projektowa)

Wykonawcy:
BUDIMEX S.A., Warszawa, BETPOL S.A., Bydgoszcz
EQOS ENERGIE Polska Sp. z o.o., Âwidnica; ERGON Poland Sp. z o.o., Mszczonów; MINIMAX Polska Sp. z o.o., Kiełpin

Przy udziale m.in.:
BKiP Gotowski Sp. z o.o., Bydgoszcz; SATOR, Kozienice;
PILAWA, Kołobrzeg; ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o., Warszawa; LOADING SYSTEMS Sp. z o.o., Poznań

Zarządzanie, nadzór budowy:
APP Projekt Sp. z o.o., Warszawa
CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o., Bydgoszcz;
ARGUS, Bydgoszcz

Użytkownik obiektu:
IKEA Retail Sp. z o.o.

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej – budownictwo przemysłowe-ekologia

Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT
Bujak Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Jagiellońska 35, Bydgoszcz

Nazwa obiektu:
Instalacja termicznego przekształcania odpadów z tworzyw sztucznych z jednoczesnym dopalaniem lotnych związków organicznych i odzyskiem energii cieplnej SABA Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 34, Płock

Inwestor:
SABA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 34, Płock

Projektant technologii:
dr hab. inż. Janusz Bujak

Opracowujący:
mgr inż. Katarzyna Lewandowska, mgr inż. Zbigniew Czaja

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o.o. Sp.K., ul. Jagiellońska 35, Bydgoszcz

Użytkownik obiektu:
SABA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 34, Płock

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej – budownictwo przemysłowe-ekologia

Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT
Bujak Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Jagiellońska 35, Bydgoszcz

Nazwa obiektu:
Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, Bydgoszcz

Inwestor:
Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, Bydgoszcz

Projektant:
dr hab. inż. Janusz Bujak

Opracowujący:
mgr inż. Kamila Sikora

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o.o. Sp.K., ul. Jagiellońska 35, Bydgoszcz

Użytkownik obiektu:
Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych, ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, Bydgoszcz

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej – budownictwo przemysłowe – ekologia

LIDL SKLEPY SPOŻYWCZE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 48, Jankowice, Tarnowo Podgórne

Nazwa obiektu:
Centrum Dystrybucji LIDL Bydgoszcz
ul. Ernesta Petersona 6, Bydgoszcz

Inwestor:
LIDL Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 48, Jankowice, Tarnowo Podgórne

Projektant:
Pracownia INWESTPROJ – Wojciech Osak
ul. Kozacka 17–19/6, Toruń

Generalny wykonawca:
SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9 w Warszawie – Oddział Budownictwa Ogólnego w Katowicach, Filia w Kielcach

Użytkownik obiektu:
LIDL SKLEPY SPO°YWCZE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 48, Jankowice, Tarnowo Podgórne

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej – budownictwo inżynieryjne

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „KOBYLARNIA“ S.A.
Kobylarnia 8, Brzoza

nazwa obiektu:
Kontynuacja Budowy Autostrady A-1 Toruń – Stryków,
odcinek III: węzeł Brzezie (z węzłem) – węzeł Kowal (bez węzła) km 186+348+215+300

Inwestor:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6, Bydgoszcz

Generalny wykonawca:
SALINI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 72 lok. 19/20, Warszawa

Lider:
SALINI IMPREGILO S.p.A z siedzibą we Włoszech Mediolan Via dei Missaglia 97

Partner:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia 8, Brzoza

Użytkownik:
ogólnodostępne

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej – budownictwo inżynieryjne

EUROVIA Polska S.A.
ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, Kobierzyce

Nazwa obiektu:
Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią w kierunku
Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogośno – Tuchola)

Inwestor:
Gmina Nakło nad Notecią z siedzibą Urzędu Miasta i Gminy
ul. Ks. Piotra Skargi 7, Nakło n. Notecią
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6

Projektant architektury:
WYG International Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30 w Warszawie
WYG Engineering Limited, Arndale Court, Arndale Center
Headingley, Leeds SL6 2UJ Menard Polska Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 49A, w Warszawie

Generalny wykonawca:
EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie, Kobierzyce

Użytkownik:
Gmina Nakło nad Notecią z siedzibą Urzędu Miasta i Gminy
ul. Ks. Piotra Skargi 7, Nakło n. Notecią
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6, Bydgoszcz

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej – budownictwo inżynieryjne

METALBARK Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Jagodowa 11, Nowa Wieś Wielka

Nazwa obiektu:
Wielopoziomowy parking
ul. Jana Kazimierza 6, Bydgoszcz

Inwestor:
Parking Polska Sp. z o.o.
ul. Jagodowa 11, Nowa Wieś Wielka

Projektant architektury:
HUBER CAR PARK Systems INTERNATIONALE GmbH
Arienheller 5, 56598 Rheinbohl

METALBARK Sp. z o.o. Sp.K.,
ul. Jagodowa 11, Nowa Wieś Wielka

IMERCO Sp. z o.o. Sp.K., ul. Jana Kilińskiego 12/3 w Poznaniu

Generalny wykonawca:
METALBARK Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Jagodowa 11, Nowa Wieś Wielka

Użytkownik:
Parking Polska Sp. z o.o.
ul. Jagodowa 11, Nowa Wieś Wielka

w kategorii obiekty modernizowane – rekreacyjno-turystyczne

INENERGIA Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Transportowca 31, Inowrocław

Nazwa obiektu:
Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap II

Inwestor:
Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, Kruszwica

Projektant architektury:
Pracownia Projektowa „Projbud“ Jarosław Matuszak

Generalny wykonawca:
INENERGIA Sp. z o.o. Sp.K., ul. Transportowca 31, Inowrocław

Użytkownik:
ogólnodostępne

WYRÓŻNIENIE SPECJALNIE "BUDOWA POMORZA I KUJAW 2015"

w kategorii Budownictwo mieszkaniowe – wielorodzinne/apartementowiec

Rodźko Dewelopment Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Śniadeckich 7/3, Bydgoszcz

Nazwa obiektu:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Kijowska 40A, Bydgoszcz

Inwestor:
Rodźko Dewelopment Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Śniadeckich 7/3, Bydgoszcz

Projektant architektury:
KR Projekt Sp. z o.o.

Generalny wykonawca:
Rodźko Dewelopment Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Śniadeckich 7/3, Bydgoszcz

Użytkownik obiektu:
wspólnota mieszkaniowa

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej – budownictwo administracyjno-biurowe

ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. Sp.K.
Jacewo 76, 88-100 Inowrocław

Nazwa obiektu:
Obiekt handlowo-biurowy GREEN OFFICE
ul. Laubitza 2, Inowrocław

Inwestor:
FHU „OSKAR“ Nowicki Przemysław
Rynek 14, Inowrocław

Projektant architektury:
Wojciech Jerzy Arczyński WAstudio Pracownia Architektoniczna

Generalny wykonawca:
ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. Sp.K.
Jacewo 76, 88-100 Inowrocław

Użytkownik obiektu:
FHU „OSKAR“ Nowicki Przemysław

w kategorii budownictwo mieszkaniowe – wielorodzinne

INSTALBUD Sp. z o.o.
ul. Wodna 15, Inowrocław

Nazwa obiektu:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Jacewska 32B, Inowrocław

Inwestor:
INSTALBUD Sp. z o.o., ul. Wodna 15, Inowrocław

Projektant architektury:
Autorska Pracownia Projektowa Architekt Zbigniew Rudólff
ul. Jana Sobieskiego 18/5, Toruń

Generalny wykonawca:
INSTALBUD Sp. z o.o., ul. Wodna 15, Inowrocław

Użytkownik obiektu:
wspólnota mieszkaniowa

w kategorii budownictwo mieszkaniowe – wielorodzinne

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kołobrzeska 15, Bydgoszcz

Nazwa obiektu:
VILLA TĘCZOWA – budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wincentego Rogali 12, Bydgoszcz

Inwestor:
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kołobrzeska 15, Bydgoszcz

Projektant architektury:
arch. Roman Romanowicz

Projektant wnętrz:
arch. Norbert Królikowski

Generalny wykonawca:
PPU „RIDEX“ Sp. z o.o.

Użytkownik obiektu:
współwłaściciele nieruchomości i Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy

w kategorii budownictwo mieszkaniowe – osiedle

„EBUD Towarzystwo Budownictwa Społecznego“ Sp. z o.o.
ul. Sokola 3/31, Bydgoszcz

Nazwa obiektu:
FORDON 4 YOU
ul. Braci Bażyńskich, Bydgoszcz

Inwestor:
„EBUD Towarzystwo Budownictwa Społecznego“ Sp. z o.o.
ul. Sokola 3/31, Bydgoszcz

Projektant architektury
mgr inż. arch. Ludmiła Magdańska – Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa „PION“ Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 10/2, Bydgoszcz

Generalny wykonawca:
P.W. „EBUD“ – Przemysłówka Sp. z o.o.
ul. Biskupińska 11, Bydgoszcz

Użytkownik obiektu:
wspólnoty mieszkaniowe

w kategorii budownictwo użyteczności publicznej – budownictwo przemysłowe – rolnicze

INENERGIA Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Transportowca 31, Inowrocław

Nazwa obiektu:
Obora wolnostanowiskowa wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Łagiewnikach

Inwestor:
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki, Choryń 27, 64-000 Kościan

Projektant architektury i wnętrza:
mgr inż. arch. Paweł Pietrzak

Generalny wykonawca:
INENERGIA Sp. z o.o. Sp.K., ul. Transportowca 31, Inowrocław

Użytkownik obiektu:
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki

zdjęcia archiwum biuro COI