Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Przewodniczący Kapituły Konkursu

 

 

Marian Dering
Wiceprezes Zarządu
Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa,
Wiceprzewodniczący Kapituły Konkursu

Bogusław Stroszejn
Sekretarz Kapituły Konkursów

Wanda Kosiorowska
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury
Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy

Zbigniew Wajer
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego w Departamencie Planowania Strategicznego
i Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko - Pomorskiego

Włodzimierz Ciepły
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Anna Dekarczyk-Czajka
Główny Specjalista - Architekt Miejski Grudziądza

 

 

 

 

 

 

Sambor Gawiński
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków

 

Tadeusz Jarek
Inspektor - Projektant, Urząd Miasta Inowrocławia

Piotr Koziej
Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział w Toruniu

Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz
  Dyrektor Wydziału
Architekt Miasta

Janusz Polak
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Organizacji Imprez C.O.I.
Dyrektor Biura Konkursów

Adam Popielewski
Architekt Miasta Torunia
Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa

 

Małgorzata Schmidt
Prezes Stowarzyszenia
Architektów Polskich
Oddział w Bydgoszcz

Jolanta Stańczak
Architekt Miasta Włocławek,
  Naczelnik Wydziału Urbanistyki Architektury 

 

Renata Staszak
Dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy

           

            Zbigniew Sulik
        Kujawsko-Pomorski Wojewódzki

       Inspektor nadzoru Budowlanego