Kapituła Konkursu

Przyznała nagrody w  Konkursie „Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw 2017”

GRAND PRIX

 

          Kategoria I: Wnętrze w nowych obiektach budowlanych użyteczności publicznej / służba zdrowia

 

Zgłaszający: P.P.H.U. ORION Krzysztof Pazdan , ul. Mickiewicza 37 w Żninie

Nazwa wnętrzaLeśny Dom Seniora, Piastowo 13A ,85-410 Gąsawa

Inwestor: P.P.H.U. ORION Krzysztof Pazdan , ul. Mickiewicza 37 w Żninie

Projektant architekturymgr inż. arch. Łukasz Małysz

Projektant wnętrza: inwencja własna

Generalny wykonawca: „MAR-IZBUD” Mariusz Gołofit , ul. Wrzosowa 7 w Bydgoszczy

Użytkownik obiektu:osoby niepełnosprawne, przewlekle, chore i w podeszłym wieku

 

Kategoria II : Wnętrze w obiektach „modernizowanych” objętych ochroną konserwatora zabytków

/ wnętrze hotelowo-gastronomiczne

 

Zgłaszający:  BUDIOZOL Sp. z o.o., S.K.A. ul. Komunalna 8 we Włocławku

Nazwa obiektu: Hotel INDIGO, ul. Smolna 40 w Warszawie

Inwestor: BUDIOZOL Sp. z o.o., S.K.A. ul. Komunalna 8 we Włocławku

Projektant architektury: Kulczyński Architekt  Sp. z  o.o.

Projektant wnętrza: 2kul Interior Desing

Generalny wykonawca: BUDIOZOL Sp. z o.o., S.K.A. ul. Komunalna 8 we Włocławku

Użytkownik obiektu: Hotel INDIGO, ul. Smolna 40 w Warszawie