Produkcja i montaż konstrukcji stalowych wielkogabarytowych.
Adres:
ul. Gajowa 99
85-717 Bydgoszcz
 
tel. 52-355-54-00
fax. 52-355-54-05
Właściciel/osoba zarządzająca:
Jarosław Szczupak - Prezes Zarządu