Produkcja i montaż konstrukcji stalowych wielkogabarytowych.
Adres:
ul. Kwiatowa 23
88-110
Jacewo
tel.
52-355-54-00
fax.
52-355-54-05
Właściciel/osoba zarządzająca:
Jarosław Szczupak - Prezes Zarządu