Budowa sytemów wodociągowych i kanalizacyjnych
Adres:
Ul. Wróblowa 23
85-437
Bydgoszcz
tel.
52-372-24-23
fax.
52-372-24-23
Właściciel/osoba zarządzająca:
Liliana Kotulska - Prezes