ul. Kijowska 44

85-703 Bydgoszcz

tel. 696 556 756

e-mail: biuro@heybud.pl

Rafał Heyza - Prezes Zarządu

Izabela Abramczyk - Członek Zarządu