Inochłod - Serwis Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 7

88-160 Inowrocław

tel. 52 3582427

e-mail: inochlod@inochlod.pl

www.inochlod.pl