Produkcja wysokiej jakości chemii budowlanej
Adres:
ul. Kolejowa 15-17
87-880
Brześć Kujawski
tel.
54 233 82 83
fax.
54 233 82 83
Właściciel/osoba zarządzająca:
Przemysław Milewski - Prezes, Rafał Kopeć - Wiceprezes