Produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych; cementu betonu kruszyw
Adres:
Ul. Warszawska 110
28-366
Małogoszcz
tel.
41 248 7000
fax.
41 248 7001
Właściciel/osoba zarządzająca:
Maciej Sypek - Prezes Zarządu
Stanisław Sobczyk - Dyrektor Przemysłowy Cementu
 

Cementownia KuJAwy w Bielawach:

88-192 Piechcin

tel. 52 586 5000

fax. 52 586 5002