Szkolenia zawodowe i uprawnienia państwowe
Adres:
Toruńska 286
85-880
Bydgoszcz
tel.
52 322 92 58
Właściciel/osoba zarządzająca:
Andrzej Wojciechowski – Dyrektor ds. szkoleń