Biuro projektów. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
Adres:
S. Duboisa 6/5-6
85-791
Bydgoszcz
tel.
52 552 00 82
Właściciel/osoba zarządzająca:
Piotr Siekierkowski - Wlasciciel