Świadczenie usług budowlano-montażowych warsztatowych i serwisowych
Adres:
Ul. Przemysłowa 30
88-160
Janikowo
tel.
52-351-36-21
fax.
52-351-36-21
Właściciel/osoba zarządzająca:
Piotr Domagała - Prezes