Branża budowlana - projektowanie produkcja żelbetowych prefabrykatów budowlanych
Adres:
ul. Dąbrowa 47
85-147 Bydgoszcz
Adres do korespondencji:
Ul. Toruńska 111
85-844
Bydgoszcz
tel. 52-361-43-40
fax. 52-361-43-44
Właściciel/osoba zarządzająca:
Ryszard Ostrowicki - Prezes