Usługi budowlane
Adres:
Ul. Okrzei 7
87-600
Lipno
tel.
54-287-32-72
fax.
54-287-32-72
Właściciel/osoba zarządzająca:
Wiktor Sieradzki - Prezes, Janina Sieradzka - Prokurent