Karaszkiewicz Marian
- CORPINEX  Sp. z o.o.
Kowalski Andrzej
- "MASFALT" Sp. z o.o.
Wojciechowski Andrzej
ODEKA-SIMP Szkolenia Zawodowe