Od 1 lipca 2018r. Zarząd Pomorsko - Kujawskiej Izby Budownitwa działa jednoosobowo.

Funkcję Prezesa Zarządu  pełni Pan Andrzej Cieślik.