Newsletter prawny nr 13/2021

 

Zapraszamy do lektury prawnego newslettera Izby Zaangażowanego Biznesu oraz Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa, a w nim:

  • Podatki dochodowe - zachowanie należytej staranności

  • Mobbing podczas pracy zdalnej

  • Prawo pracownika do bycia offline

 

 

 

PODATKI DOCHODOWE - ZACHOWANIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

 

Pojęciem powszechnie używanym stała się należyta staranność przy weryfikacji kontrahentów w przypadku transakcji opodatkowanych podatkiem VAT. Pojęcie to jest jednak w ostatnich latach rozszerzane przez ustawodawcę na podatki dochodowe.

 

 
 

MOBBING PODCZAS PRACY ZDALNEJ

 

Zazwyczaj zjawisko mobbingu było kojarzone z bezpośrednim kontaktem między osobą, która go stosuje, a ofiarą. Jednak w nowej, pandemicznej rzeczywistości okazuje się, że także praca zdalna, którą obecnie wykonuje coraz większa część społeczeństwa, wiąże się także z ryzykiem wystąpienia niepożądanych zachowań.

 

 
 

PRAWO PRACOWNIKA DO BYCIA OFFLINE

 

W obecnej pandemicznej sytuacji coraz częściej pojawia się konieczność przejścia na tryb pracy zdalnej, która zaciera granicę między właściwą pracą a odpoczynkiem. Występują coraz większe problemy z byciem offline poza wyznaczonymi godzinami pracy. W związku z tym na szczeblu unijnym pojawiły się propozycje stworzenia nowych regulacji w tym zakresie, gdyż obecnie nie ma żadnych przepisów pozwalających na cyfrowe odłączenie się pracownika od spraw zawodowych.

 

NEWSLETTER POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z SMW LEGAL I SMW ACADEMY.

Newsletter prawny nr 12/2021

 

Zapraszamy do lektury prawnego newslettera Izby Zaangażowanego Biznesu oraz Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa, a w nim:

 

  • Ustawa o fundacji rodzinnej
  • Zmiany w obrocie instrumentami finansowymi
  • Równe zarobki bez względu na płeć

 

Newsletter powstał we współpracy z SMW Academy

 

USTAWA O FUNDACJI RODZINNEJ

 

 

 

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej przewiduje wprowadzenie do porządku prawnego nowej instytucji – tzw. fundacji rodzinnej, która ma być odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, m.in. poprzez umożliwienie wielopokoleniowej sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych. Przepisy ustawy mają wejść w życie na początku 2022 roku.

 

Więcej

ZMIANY W OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

 

 

 

W lutym 2021 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Celem zmiany jest dostosowanie przepisów prawa polskiego do przyjętej przez Unię Europejską regulacji stanowiących wynik przeglądu przepisów dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs). Zmianie ulegną także przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Więcej

RÓWNE ZAROBKI BEZ WZGLĘDU NA PŁEĆ

 

 

 

Planowane zmiany Kodeksu Pracy mają wprowadzić zasadę równości płacy bez względu na płeć, rasę i orientację. W przypadku gdy kobieta, która wykonuje takie same zadania, na tym samym stanowisku jak jej kolega z pracy, będzie zarabiała mniej, może pozwać pracodawcę do sądu pracy. Pracodawcy, który nie dostosuje wynagrodzenia, będzie mogła grozić kara grzywny lub nawet kilka lat więzienia.

 

Więcej

 
 

 

W imieniu SMW Academy zapraszamy na kolejny bezpłatny webinar! "Co dalej ze spółką komandytową?" - w związku z tegorocznymi zmianami w prawie podatkowym to pytanie zadaje sobie obecnie wielu przedsiębiorców. Na to pytanie odpowiemy na najbliższym spotkaniu.

ZAPISZ SIĘ
 

NEWSLETTER POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z SMW LEGAL I SMW ACADEMY.

                                                                  

 

Newsletter prawny nr 11/2021

 

Zapraszamy do lektury prawnego newslettera Izby Zaangażowanego Biznesu oraz Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa, a w nim:

 

  • Prosta spółka akcyjna – rodzaje wkładów
  • Pracownicze Plany Kapitałowe
  • Zwiększenie ochrony inwestorów w UE


NEWSLETTER POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z SMW LEGAL I SMW ACADEMY.

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA - RODZAJE WKŁADÓW

 

 

 

Prosta spółka akcyjna ma zrewolucjonizować prowadzenie działalności gospodarczej, wykorzystując model spółki kapitałowej. Przełomową zmianą jest możliwość wniesienia nowego rodzaju wkładów niepieniężnych.

 

Więcej

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

 

 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe od 1 stycznia 2021 r. objęły także pracodawców z ostatniego, tzw. IV etapu wdrożenia, zatrudniających poniżej 20 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych bez względu na liczbę zatrudnionych.

Więcej

ZWIĘKSZENIE OCHRONY INWESTORÓW W UE

 

 

 

Uproszczenie procedur inwestycyjnych izwiększenie ochrony inwestorów, w szczególności tych nie będących profesjonalistami to najważniejsze cele zmian w dyrektywie o rynkach instrumentów finansowych (MiFID II). Podpisany projekt aktu został opublikowany w unijnym Dzienniku Urzędowym w ubiegłym miesiącu.

 

Więcej

 
 

 

W imieniu SMW Academy zapraszamy na kolejny bezpłatny webinar dla przedsiębiorców dotyczący konstrukcji umowy o zakazie konkurencji zawieranej z pracownikiem. Dzięki udziałowi w webinarze zdobędziecie kompleksową wiedzę, która pomoże Wam zwrócić uwagę na potrzebne i zabezpieczające interesy postanowienia dotyczące zakazu konkurencji dla pracownika.

ZAPISZ SIĘ
 
 

 

 

Newsletter powstał we współpracy z SMW Academy