Newsletter prawny nr 26/2021

 

Zapraszamy do lektury prawnego newslettera Izby Zaangażowanego Biznesu oraz Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa, a w nim:

  • Nowy wyrok sądu najwyższego dotyczący zawezwania do próby ugodowej

  • Nieuczciwa przewaga kontraktowa w branży spożywczej

  • Zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pauliańskiego

 

Newsletter powstał we współpracy z SMW Academy

 

NOWY WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZĄCY ZAWEZWANIA DO PRÓBY UGODOWEJ

 

W dniu 17 czerwca 2021 r. Sąd Najwyższy w wyroku pod sygn. akt II CSKP 104/21 uznał, że każde zawezwanie do próby ugodowej jest czynnością powodującą przerwę biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego). Dla jego wywołania istotne pozostaje jedynie to, czy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej został wniesiony skutecznie w tym sensie, że nie nastąpił zwrot wniosku, jego odrzucenie lub umorzenie postępowania pojednawczego.

 

NIEUCZCIWA PRZEWAGA KONTRAKTOWA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ

 

1 listopada 2021 r. mają wejść w życie przepisy dotyczące przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Chociaż zgodnie z unijną dyrektywą nowe regulacje miały zostać opublikowane już w maju tego roku, to projekt polskiej ustawy jest dopiero na etapie przygotowania. Ma on w całości zastąpić dotychczasową ustawę o tej samej nazwie z grudnia 2016 r.

 

ZAKAZ ZBYWANIA LUB OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI UJAWNIONY W KSIĘDZE WIECZYSTEJ NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA O UDZIELENIU ZABEZPIECZENIA ROSZCZENIA PAULIAŃSKIEGO

 

Sąd Najwyższy w dniu 16 czerwca 2021 r. rozstrzygnął kolejną wątpliwość interpretacyjną, wydając uchwałę "siódemkową" w sprawie III CZP 60/19, w której stwierdził, że osoba, na rzecz której ustanowiono zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pauliańskiego (art. 527 § 1 Kodeksu Cywilnego), jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego toczącego się co do tej nieruchomości z wniosku wierzycieli osoby trzeciej (pozwanego), a ponadto jest uprawniona do zaskarżenia postanowienia o przybiciu, które narusza jej prawa (art.  997 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

 

 

NEWSLETTER POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z SMW LEGAL I SMW ACADEMY.

 
facebook
linkedin