- newsletter 4/2021 -

 

Serdecznie zapraszamy do lektury newslettera finansowego IZBy i P-KIB.

 

Konkurs: Przemysł 4.0.

 

Nabór od 28.04.2021 do 30.06.2021

Celem konkursu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

 

Jakie technologie mogą być dofinansowane:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych

 • Roboty przemysłowe;

 • Przemysłowy Internet rzeczy

 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS)

 • Cyberbezpieczeństwo

 • Chmura obliczeniowa

 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość

 • Sztuczna inteligencja

 • Blockchain

 • Druk addytywny (druk 3D)

 

Na co:

 • zakup usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej wdrożenia

 • zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem mapy drogowej

 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji


Dla kogo:

Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:

 • prowadzą działalność produkcyjną

 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparci osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł.

 

Ile: 

 • maksymalna kwota dofinansowania: 800 000,00 zł

 • koszty z pkt 3 a, b i d dofinansowane na poziomie 85 % i wynosić mogą w projekcie max 100 000,00 zł

 • koszty z pkt 3 c dofinansowane na poziomie zgodnym z mapą pomocy regionalnej (np. na pomorzu małe firmy – 55 %, średnie firmy – 45 %).

 

 

Newsletter powstał we współpracy z Mateuszem Ścisło z Innovative Solutions.