W dniu 25 września 2020r. w Hotelu Best Inn w Bydgoszczy odbyło się spotkanie dla Członków Pomorsko – Kujawskiej Izby Budownictwa z okazji Dnia Budowlanych.

Tegoroczne obchody Święta Budowlanych, ze względu na panującą pandemię, odbyły się w zmienionej formule.

Członkowie P-KIB obchodzący w tym roku Jubileusz 30 – lecia istnienia zostali wyróżnieni statuetkami:

Betpol S.A.

Bohamet – Armatura Sp. z o.o.

Corpinex Sp. z o.o.

Glob Sp. z o.o.

Ponadto upominek z okazji otrzymania Tytułu „Osobowość Roku 2019r.” otrzymał Prezes Mat – Bud Sp. z o.o. S.K. Pan Jacek Rutkowski.

W kolejnej części Członkowie Izby wysłuchali ciekawych wystąpień.

W pierwszym z nich dr Damian Kaźmierczak – ekspert finansowy Polskiego Związku Pracodawców   Budownictwa, pracownik  naukowy Uniwersytetu Łódzkiego przedstawił bieżącą sytuację  sektora budownictwa i jego przyszłość w perspektywie średniookresowej.

Następnie o wprowadzonych zmianach w prawie budowlanym opowiedziała  mec. Małgorzaty Rogowicz – Angierman z firmy Vintage Consulting.

W kolejnej części o firmie Arsanit opowiedział Pan Wojciech Szatkowski. Następnie ofertę samochodówŠkoda i umów flotowych zaprezentowali przedstawiciele ŠkodaBieranowski Autoryzowany Salon i Serwis. Rozlosowano także darmowy weekend z nową Škodą.

Z okolicznościowym przemówieniem do zgromadzonych wystąpił także Jan Szopiński – Poseł na Sejm RP i jednocześnie Honorowy Członek Pomorsko – Kujawskiej Izby Budownictwa.

Na zakończenie, dzięki hojność firmy Mat – Bud zgromadzeni na uroczystości Członkowie Izby mogli wysłuchać koncertu wokalno – gitarowego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.

Więcej zdjęć w Galerii "Dzień Budowlanych 2020" http://pkib.pl/content/dzie%C5%84-budowlanych-2020-0