W dniu 16 września 2021r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Arcydzieło Sztuki Budowlanej.

Kapituła zebrała się w następującym składzie:

Marek Chorzępa  - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Andrzej Cieślik - Prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa

Sambor Gawiński  - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Józef Gramza - Prezes Honorowy Pomorsko - Kujawskiej Izby Budownictwa

Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz - Dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki  - Z-ca Przewodniczacego Kujawsko - Pomorskiej Okręgowej Izby Inzynierów Budownictwa

Magdalena Popielewska - Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

Piotr Sobociński - Prezes SARP Oddział w Toruniu

Renata Staszak - Przewodnicząca Kujawsko - Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierów Budownictwa

Zbigniew Sulik - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Miasta Torunia

Jacek Wiśniewski - Prezes SARP Oddział w Bydgoszczy

Małgorzata Wieczorek - p.o. Nadinspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy

Członkowie Kapituły zapoznali się ze zgłoszonymi inwestycjami, zaprezentowano filmiki obrazujące inwestycje, zdjęcia oraz opisy budynków.

Spośród zgłoszonych inwestycji kapituła konkursu wybrała jednego laureata oraz  wyróżnionych w każdej z następujących kategorii:

- budownictwo mieszkaniowe,

- budownictwo użyteczności publicznej,

- budownictwo inżynieryjne i drogowe,

- budownictwo przemysłowe,

- obiekty zrewitalizowane.

Ogłoszenie wyników i prezentacja zwycięzców oraz wyróżnionych nastąpi  w czasie uroczystej Gali Konkursu, która odbędzie się w dniu 23 września br. w Fabryce Lloyda w  Bydgoszczy.