W dniu 26.03.2024r. w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy odbyło się spotkanie członków Pomorsko - Kujawskiej Izby Budownictwa oraz Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierów Budownictwa z Prezydentem Miasta oraz przedstawicielami spółek miejskich. Spotkanie miało na celu przedstawienie członkom Izby planów inwestycyjnych miasta na najbliższe lata.

Plany inwestycyjne miasta przedstawili: 

Prezydent Miasta Rafał Bruski,

p.o. Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych ZDMiKP Maciej Gust,

Wiceprezes Zarządu ProNatura Sp. z o.o. Jarosław Bańkowski,

Prezes BTBS - Łukasz Grochowski,

Prezes Zarządu KPEC Andrzej Baranowski,

Członek  Zarządu MWiK Sp. z o.o Włodzimierz Smoczyński,

Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta Sebastian Fifielski

Ponadto Przewodniczący Rady Izby Andrzej Wosik omówił sytuację firm lokalnych zrzeszonych w P-KIB.

Serdecznie dziekujemy wszystkim uczestnikom oraz prelegentom.