Pomorsko - Kujawska Izba Budownictwa we współpracy z Kujawsko - Pomorską Okręgową Izbą Inzynierów Budownictwa serdecznie zapraszają  do wzięcia udziału w

Bezpłatnym szkoleniu - prelekcji na temat  WALORYZACJI KONTRKTÓW BUDOWLANYCH  

Szkolenie poprowadzą Mec. Mariusz Nowakowski oraz Mec. Anna Wójcik z renomowanej Kancelarii JDP Drapała & Partners,  posiadającej wieloletnie doświadczenie i  liczne sukcesy  w waloryzacji kontraktów budowlanych.

Szkolenie odbędzie się w dn. 15.02.2023 r. o godzinie 12.00   w Bydgoszczy w Sali Eventowej (I piętro) w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ul. K. Gotowskiego 6.

Program prelekcji:

  1. Co wydarzyło się na rynku budowlanym i gospodarce w ostatnich latach?
  2. Jakie strategie mogą obrać wykonawcy robót budowlanych w przypadku radykalnego wzrostu kosztów?
  3. Jakie działania powinien podjąć wykonawca, by odpowiednio udokumentować i skutecznie dochodzić swych roszczeń?
  4. Jakich sposobów i warunków zmiany umowy mogą spodziewać się wykonawcy? Jaka jest dotychczasowa praktyka?
  5. Co robić, gdy aneks waloryzacyjny nie pozwala wystarczająco poprawić wyniku finansowego?

Przewidujemy również czas na zadawanie pytań oraz omówienie przedstawionych zagadnień.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na adres e-mail biuro@pkib.pl