W dniu 22 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa.

Tegoroczne zebranie odbyło sie w hotelu Best Inn w Bydgoszczy.

W pierwszej części zgromadzenia zebrani wysłuchali sprawozdań Zarządu, Rady Izby, Sądu Polubownego oraz Komisji Rewizyjnej. Następnie głosowali nad zatwierdzeniem sprawozdań oraz udzielili absolutorium Zarządowi i Radzie Izby za rok 2022. Podjeto także trudną uchwałą dotyczącą podwyższenia składki członkowskiej.

W drugiej części obrad odbyły się wyboty do Rady Izby, Sądu Polubownego i Komisji Rewizyjnej.

Kadencję posumował w krótkiej prezentacji Pan Maciej Onoszkowicz-Jacyna, który przedstawił zebranym działania Izby w ostatnich czterech latach.

Wyniki wyborów prezentują się następująco:

Rada Izby:  Bebyn Krzysztof, Brzeziński Tomasz, Frankowski Wojciech, Gotowski Marek, Ginter Kazimierz, Kicerman Maciej, Niewiadomski Janusz, Onoszkowicz – Jacyna Maciej, Przedpełski Jerzy, Rozwarski Grzegorz , Rutkowski Jacek, Sieradzki Wiktor, Wosik Andrzej.

Przewodniczącym Rady Izby pozostał Pan Andrzej Wosik.

Komisja Rewizyjna:  Marian Karaszkiewicz, Andrzej Kowalski,  Andrzej Wojciechowski.

Sąd Polubowny: Adam Kaniewski, Małgorzata Mellem, Arkadiusz Zehner.

Wszystkim wybranym gratulujemy!

W kolejnej części wręczono pamiatkowe statuetki firmom, które w tym roku świetują jubileusze

ELWIND Sp. z o.o. – 35-lecie                

INŻBUD Sp. z o.o. S.K. – 35-lecie

P.W. LECH Sp. z o.o.   – 35-lecie

ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH INŻ. KAZIMIERZ GINTER – 35-lecie

DROZAPOL – PROFIL S.A.   – 30-lecie

MASFALT Sp. z o. o. – 30-lecie

REMBIS   Sp. z o.o. – 30-lecie

KADA BIS Sp. z o.o.  – 20-lecie

TONDERA PROJEKT Sp. z o.o. S.K. -10-lecie

  Następnie odbyło się spotkanie przy grillu wraz z zaproszonymi gośćmi.