W dniu 19 lutego br  został podpisany list intencyjny pomiedzy Pomorsko - Kujawskią Izbą Budownictwa a Izbą Zaangażowanego Biznesu. List podpisali Prezes Zarządu P-KIB Pan Andrzej Cieślik wraz z Członkiem Zarządu Izby Zaangażowanego Biznesu Panem Waldemarem Rogowskim.

List dotyczy  wzajemnej promocji inicjatyw obu organizacji, wymiany informacji z dziedziny finansów i prawa,  inicjacji wydarzeń łączących biznesy i wymiany danych, dążąc do rozwoju oraz zacieśniania wzajemnych relacji, w tym podejmowania wspólnych inicjatyw.

Mamy nadzieję, że wspólpraca będzie owocna dla obu Izb.